Българи в Германия

Данните са актуални към края 2013 и са получени от българското консулство във Франкфурт.

  • almost 9 years ago
More info

Datasets in use

More from Boyan Yurukov