Разрешителни за дърводобив между януари 2011 и август 2014

Всяка точка показва землище на населено място, за което има издадени разрешителни за дърводобив между ян. 2011 и авг. 2014. Рамерът на точката показва позволеното количество - от 1000 до 400000 кб.м.

  • about 9 years ago
More info

Datasets in use

More from Boyan Yurukov