Осигурени места в общинските съвети

Тази карта показва колко места в общинските съвети биха били спечелили чрез изборен туризъм. Повече в анализа в блога ми.

  • about 7 years ago
More info

Datasets in use

More from Boyan Yurukov